Vadsø Taxi, topp service, topp moderne bilpark: 24/7

Vadsø Taxi AS er et aksjeselskap opprettet i 1996, der alle løyvehaverne ved sentralen er aksjonærer. Taxisentralen drives av dette selskapet, som også eier bygget i Strandgt. 16, samt de 2 16-seters bussene som sentralen kan tilby. Det er i dag 8 løyvehavere tilsluttet Vadsø Taxisentral.

Styret:
Odd Harjo, formann
Leif Ivar Aleksandersen
Frank Arne Ananiassen
Espen Jankila, varamedlem


Som kontoransatt finner vi Turid Dahl, som har vært ansatt i selskapet siden etableringen i 1996, og Tove Lise Kristiansen som begynte hos oss i 2010.


Løyvehavere:

Odd Harjo, løyve nr. Y117.
Styreformann i Vadsø Taxi AS. Eget løyve siden 1999.

Leif Ivar Aleksandersen, løyve nr. Y114.
Styremedlem i Vadsø Taxi AS. Eget løyve siden 2008.
Ble utnevnt til årets sjåfør av NT avd. Finnmark i 2005.

Frank Arne Ananiassen, løyve nr. Y110.
Styremedlem i Vadsø Taxi AS. Eget løyve siden 2012.

Espen Jankila, løyve nr. Y29.
Varamedlem i Vadsø Taxi AS. Eget løyve siden 2009.

Hege-Ann Johansen, løyve nr. Y012
Eget løyve siden 2012.

Arild Jessen, løyve nr. Y115.
Eget løyve siden 2014.

Marius Gjerde, løyve nr. Y113.
Eget løyve siden 2015.

Aage Esbensen, løyve nr. Y111.
Eget løyve siden 2015.


Fast ansatte sjåfører og deltidssjåfører utgjør en stab på ca 35 ansatte, og mange av disse har kjørt i mer enn 10 år. De har etter hvert fått inngående kjennskap til yrket, og er både dyktige sjåfører og flinke til å delta i opplæringen av nyansatte. Flere jenter ønskes velkommen!
 

TRYKKFORUM: GRAFISK LEVERANDØR TIL  VADSØ TAXI  - Bildekor - Trykksaker - Tekstiltrykk - Tlf 78 95 63 60