Vil du bli taxisjåfør?

Vi trenger alltid dyktige, pålitelige og ikke minst motiverte taxisjåfører. Ta kontakt når som helst hvis du er interessert – enten i deltidsjobb eller som fulltids sjåfør. Det er et utfordrende og spennende yrke!

Arbeidsområde:

Taxisjåføren utfører persontransport utenfor rute mot betaling, med utgangspunkt i det distrikt taxien har løyvetilhørighet.

Transporten skal utføres på en trafikksikker, effektiv og behagelig måte for passasjeren.

Sjåføryrket er serviceorientert. Kundegruppene er varierte: barn på vei til eller fra skole/barnehager, funksjonshemmede som trenger assistanse, forretningsfolk som stresser mellom møter eller til flyplassen, pasienter til og fra legebehandling, eldre som skal på butikken, ungdom og voksne til forskjellige gjøremål – dag eller natt. Hver eneste kunde stiller ulike krav til sjåføren.

Sjåføren skal holde seg løpende orientert om trafikk og etterspørsel, og kommuniserer med sentralen og kollegaer ved sender i bilene. Videre skal taksameteret håndteres korrekt og benyttes til ethvert oppdrag. Arbeidsgiveren er eieren av taxien (løyvehaver). Det skal inngås arbeidsavtale mellom sjåfør og løyvehaver. Arbeidet organiseres i skift, og avtales med løyvehaver.

Taxisjåføren har sin del av ansvaret for at bilen til enhver tid er ren, vedlikeholdt og trafikksikker.

Arbeidsmiljø:

I utgangspunktet er den enkelte sjåfør alene om utførelsen av arbeidsoppgavene. Drosjeyrket har likevel et utbredt fellesskap og sosialt miljø blant utøverne. Vadsø Taxi AS har et fint bygg med hyggelig oppholdsrom for sjåførene, og sentralen er utgangspunkt for alle oppdrag.

Driften av taxisentralen er organisert gjennom Vadsø Taxi AS, der alle løyvehaverne er aksjonærer, og gjennom tranportøravtaler som forplikter partene. Mye av arbeidsmiljøet rundt sjåførene våre er derfor knyttet til sentralens virksomhet. Kontoret på sentralen er også viktig for sjåførenes hverdag, bl.a. til informasjon og opplæring. Det viktigste bidraget til et godt arbeidsmiljø er likevel sjåføren selv!

Krav til utdanning eller skole:

Det kreves i dag ingen formell utdanning for å bli taxisjåfør.

Øvrige formelle krav:

Man må være fylt 20 år, inneha førerkort for den type bil man skal kjøre, og tilfredsstillende helseattest må fremlegges ved søknad til politiet om kjøreseddel for taxi. I tillegg må man ha en slik vandel at politiet finner en kvalifisert til å drive persontransport.

Videre må en kjenne byen og distriktet godt – så en ikke havner i Kirkenes når turen skal gå til Karasjok…og kjenne alle små og større stedsnavn i Varanger-/Tanaområdet. Vi har ikke egen kjentmannsprøve, men benytter bykart i opplæringen.

Personlige egenskaper er viktige: man må ha en positiv innstilling til mennesker, sette kundens behov i fokus, stille på jobb antrukket i korrekt uniform – og like å kjøre bil. Man må ha en defensiv kjørestil og klare å takle stress i trafikken. Det er mange menneskelige og trafikale utfordringer som må løses på sparket.

All nødvendig opplæring blir gitt – men det meste må læres i arbeid. Det betyr også at man må være villig til å lytte, selv tilegne seg informasjon, og stille spørsmål.

Ulike reglement fastsatt av forskjellige instanser gjelder for både sjåfører og løyvehavere.

Taushetsplikten er absolutt – både når det gjelder passasjerer og kolleger.

Fagorganisering:

Taxisjåfører kan organisere seg i Norsk Transportarbeiderforbunds drosjegruppe. Forbundet er tilsluttet LO.

Taxieierne er organisert i Norges Taxiforbund – alle løyvehaverne i Vadsø er medlemmer der.

Inntekt:

Taxisjåfører lønnes i prosent av innkjørt beløp på skiftene. Lønnen varierer derfor sterkt og er avhengig av oppdragsmengden og sjåførens dyktighet. Det er fastsatt minstesatser for lønnsprosenten.

Drosjetakstene er høyere på ubekvem arbeidstid og helligdager, så med fast prosentavlønning øker sjåførens inntekt pr. tur med disse takst-tilleggene.

Ønsker du å vite mer?

Ta kontakt med en av løyvehaverne, eller ring kontoret vårt på telefon 78 95 24 11.